/>

Fiscale optimalisatie: een negatief begrip?

Fiscaliteit duidt op alles wat te maken heeft met het betalen van belastingen. Dit onderdeel dekt o.a. begrippen zoals belastingsaangifte, de aanslag van het belastbare inkomen, de samenstelling van de personenbelasting, …

Wie fiscale optimalisatie zegt, denkt automatisch aan belastingsvermindering. In België worden niet alle types inkomen aan dezelfde fiscale druk onderworpen. Sommige worden lichter belast, andere zwaarder. Concreet betekent dit dat men bij fiscale optimalisatie de spreiding van de inkomens optimaliseert, rekening houdend met de geldende belastingtarieven.

Fiscale optimalisatie: een negatief begrip?

Het optimaliseren van belastingen gebeurt steeds binnen de regels van de wet. Professor Niels Appermont, professor Economisch en Fiscaal Recht verbonden aan de vakgroep Law, Tax & Business Unit van de Faculteit Rechten aan de Uhasselt, verwoordt het als volgt:

“Fiscale optimalisatie mag niet steeds worden beschouwd als een onwenselijk fenomeen dat moet worden bestreden of tegengegaan. In heel wat gevallen vormt fiscale optimalisatie een reactie van de belastingplichtige op de wijze waarop de fiscale regelgeving is vormgegeven, zonder dat het per definitie hoeft te gaan om misbruik of zelfs fraude. Het beste bewijs hiervan is dat de overheid haar burgers soms zélf aanmoedigt om aan fiscale optimalisatie te doen.” Enkele voorbeelden zijn de verlaging van de vennootschapsbelasting tov de personenbelasting en verlaging van de belasting op dividenduitkering.

Wat gebeurt er bij fiscale optimalisatie?

Het bestuderen van het geheel aan fiscale mogelijkheden om:

  • De persoonlijke belastingdruk, evenals deze van een eventuele vennootschap, te verlagen
  • Het verschil tussen bruto- en netto-inkomen tot een minimum te herleiden
  • De meest recente fiscale technieken opzoeken en nagaan of er gebruik kan van gemaakt worden.
  • De situatie op een fiscaal vernuftige manier te optimaliseren.

Kortom fiscale optimalisatie is een manier om zo weinig mogelijk belastingen te betale door de mogelijkheden die de wetgeving aanreikt zoveel mogelijk te benutten.

Meer weten

Assurance-vie : les possibilités d'optimisation fiscale

Levensverzekering: mogelijkheid tot fiscale optimalisatie

Wat is een levensverzekering? Een levensverzekering werkt volgens hetzelfde principe, met een klein verschil: het gaat om een zeker voorval dat wordt verzekerd, namelijk een overlijden. De onzekere factor echter is het moment waarop dat overlijden zal geschieden. Bij zo’n verzekering gekoppeld aan het leven van een persoon wordt er klassiek een bedrag uitgekeerd aan […]

optimisez votre investissements via les banques et Pareto

Bank – Optimaliseer uw roerende beleggingen : veiligheid, rendement en fiscaliteit

Van wat hangt het rendement af? Het rendement zal in de eerste plaats afhangen van de prestatie van de belegging. Daarnaast zal u echter ook rekening moeten houden met mogelijke kosten verbonden aan de belegging via uw bank. Deze kosten zijn soms verborgen, vermits ze automatisch worden afgehouden van het rendement. U merkt dus niet […]