fbpx
/>

Fiscale optimalisatie: een negatief begrip?

Fiscaliteit duidt op alles wat te maken heeft met het betalen van belastingen. Dit onderdeel dekt o.a. begrippen zoals belastingsaangifte, de aanslag van het belastbare inkomen, de samenstelling van de personenbelasting, …

Wie fiscale optimalisatie zegt, denkt automatisch aan belastingsvermindering. In België worden niet alle types inkomen aan dezelfde fiscale druk onderworpen. Sommige worden lichter belast, andere zwaarder. Concreet betekent dit dat men bij fiscale optimalisatie de spreiding van de inkomens optimaliseert, rekening houdend met de geldende belastingtarieven.

Fiscale optimalisatie: een negatief begrip?

Het optimaliseren van belastingen gebeurt steeds binnen de regels van de wet. Professor Niels Appermont, professor Economisch en Fiscaal Recht verbonden aan de vakgroep Law, Tax & Business Unit van de Faculteit Rechten aan de Uhasselt, verwoordt het als volgt:

“Fiscale optimalisatie mag niet steeds worden beschouwd als een onwenselijk fenomeen dat moet worden bestreden of tegengegaan. In heel wat gevallen vormt fiscale optimalisatie een reactie van de belastingplichtige op de wijze waarop de fiscale regelgeving is vormgegeven, zonder dat het per definitie hoeft te gaan om misbruik of zelfs fraude. Het beste bewijs hiervan is dat de overheid haar burgers soms zélf aanmoedigt om aan fiscale optimalisatie te doen.” Enkele voorbeelden zijn de verlaging van de vennootschapsbelasting tov de personenbelasting en verlaging van de belasting op dividenduitkering.

Wat gebeurt er bij fiscale optimalisatie?

Het bestuderen van het geheel aan fiscale mogelijkheden om:

  • De persoonlijke belastingdruk, evenals deze van een eventuele vennootschap, te verlagen
  • Het verschil tussen bruto- en netto-inkomen tot een minimum te herleiden
  • De meest recente fiscale technieken opzoeken en nagaan of er gebruik kan van gemaakt worden.
  • De situatie op een fiscaal vernuftige manier te optimaliseren.

Kortom fiscale optimalisatie is een manier om zo weinig mogelijk belastingen te betale door de mogelijkheden die de wetgeving aanreikt zoveel mogelijk te benutten.

Meer weten

Optimisation fiscale, revenus du patrimoine

Inkomsten uit vermogen

Inkomsten gegenereerd door uw vermogen kunnen dienen als aanvulling op uw loon of pensioen. U dient zich echter af te vragen of deze inkomsten voor u noodzakelijk zijn want bij de uitkering ervan zal de fiscus namelijk haar deel opeisen. Er bestaan echter oplossingen om te kunnen genieten van uw vermogen, zonder onderhevig te zijn aan belastingen en dus op de meest efficiënte manier te werk te gaan.

 

Optimisation fiscale : comment tirer le maximum de vos revenus

Fiscale optimalisatie van uw beroepsinkomen

Het beroepsinkomen is het inkomen dat we verkrijgen door onze professionele activiteit als werknemer, zelfstandige of bedrijfsleider. In België is de kloof tussen wat we bruto ontvangen en wat we netto in onze zak krijgen groter dan elders.

Alles over belastingen met Pareto, Family Office

Alles over belastingen

Een belasting is een verplichte heffing op de middelen van burgers of ondernemingen. Deze heffing wordt gebruikt voor de financiering van openbare bestedingen en is bestemd voor diensten van algemeen belang. Er bestaan veel belastingen in België, die onder de bevoegdheid van verschillende overheidsniveaus kunnen vallen. De belasting mag niet worden verward met de retributie, die de tegenprestatie is voor een exploitatierecht (auteursrecht, landbouwgrond) of voor het gebruik van een openbare dienst (openbare parkeerplaats, museum ticket).

Pareto Family Office informeert u over wat een roerende voorheffing is

Voorheffingen

Hoe kunt u uw roerende beleggingen optimaliseren ? Pareto Family Office

Bank – Optimaliseer uw roerende beleggingen : veiligheid, rendement en fiscaliteit

Sinds enkele jaren wordt uw spaargeld jaar na jaar minder waard. De oorzaak hiervan is het samenspel tussen de inflatie en de rente, waarvan de laatste haar bodem heeft bereikt en in sommige gevallen zelfs negatief werd. Als gevolg daarvan gaat iedereen op zoek naar rendement via (veilige) alternatieven. Hierbij gaat het steeds om een afweging tussen rendement en veiligheid, welke afhangen van verscheidene factoren.

Vaak wordt een beroep gedaan op een bankier, die u met plezier een aantal opties zal voorleggen.