fbpx
/>

Typische voorbeelden van inkomsten uit vermogen zijn dividenden op aandelen, huurgelden van een woning en de interesten op obligaties of spaarrekeningen. Uit het verleden is gebleken dat het loont om deze inkomsten te herinvesteren, met het oog op een zo groot mogelijk eindkapitaal. Maar het kan efficiënter dan uitgekeerde inkomsten te laten belasten om ze nadien opnieuw te investeren.

Alle mogelijke inkomsten worden op hun eigen manier belast. De roerende voorheffing met een tarief van 30% is hiervan het meest gekende voorbeeld. Er zijn wel enkele gunsttarieven en vrijstellingen in het leven geroepen maar deze blijven de uitzondering. Vergeet verder ook niet de beurstaks, heffing op sparen en sinds kort opnieuw de taks op effectenrekeningen. Huur wordt belast op basis van het kadastraal inkomen of de werkelijke huurinkomsten, afhankelijk van aan welke persoon er wordt verhuurd en welke bestemming aan het pand wordt gegeven.

Om de belastingdruk zo veel als mogelijk te beperken zijn er een aantal mogelijkheden waarmee u de efficiëntie van uw vermogensopbouw kan vergroten. Qua roerend vermogen is beleggen in een omgeving zonder bovengenoemde belastingen mogelijk via een zogenaamde tak 23-levensverzekering. Om in zo’n verzekering in te stappen is een éénmalige belasting van 2% verschuldigd op de gestorte premie. Op de middellange tot lange termijn is dit echter veel voordeliger dan het rendement afgeroomd te zien door de roerende voorheffing en bij elke wijziging ook nog een beurstaks verschuldigd te zijn.

Wenst u via de levensverzekering inkomsten te genieten én erfbelasting te vermijden in de toekomst, werk dan met een schenking aan uw kind(eren) of eventueel neven of nichten. Aan deze schenking kan u een optionele last verbinden die u jaarlijks kan opvragen, indien nodig als aanvulling op uw loon of pensioen. Deze last van maximaal 4% van het geschonken bedrag is eveneens vrij van belastingen.

Wat vastgoed betreft, is het aangewezen om te investeren in panden bestemd voor residentiële verhuur, om de (hogere) belasting op de werkelijke huurinkomsten te vermijden. In de personenbelasting zal het kadastraal inkomen worden belast, maar dit kan volledig worden geneutraliseerd door de betaalde interesten op een krediet.

Wenst u hierover meer te weten of begeleiding bij uw concreet dossier, aarzel niet ons te contacteren.