fbpx
/>

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering werkt volgens hetzelfde principe als een traditionele verzekering, met een klein verschil: ze dekt een specifieke gebeurtenis, namelijk overlijden. De onzekere factor echter is het moment waarop dat overlijden zal geschieden. Bij zo’n verzekering gekoppeld aan het leven van een persoon wordt er klassiek een bedrag uitgekeerd aan een begunstigde, vaak de echtgenoot of een kind.

In een levensverzekeringscontract zijn er steeds drie partijen. Als eerste is er de verzekeringnemer, dit is de persoon die de polis afsluit. Dit kan een ouder zijn of een echtgenoot, die wenst dat er een bedrag toekomt aan een kind of zijn of haar partner. Ten tweede is er de verzekerde, de persoon aan wiens leven de verzekerde prestatie is verbonden (vaak is dit dezelfde als de verzekeringnemer). Dit houdt in dat bij het overlijden van de verzekerde de polis ophoudt te bestaan en het bedrag uit de polis toekomt aan de begunstigde. Deze laatste is tevens de derde partij van het contract. Het komt de verzekeringnemer vrij toe een begunstigde naar zijn of haar keuze aan te duiden.

Waarom een verzekering?

Met een verzekering dekt u zich in tegen een onzeker voorval. Denk maar aan uw brandverzekering, waarbij u jaarlijks een premie betaalt zodat de verzekeraar uw schade zou vergoeden indien één van de verzekerde voorvallen zou plaatsvinden. Hoeft u gelukkig nooit beroep te doen op uw verzekering, dan zijn de premies die u gedurende al die jaren heeft betaald zonder nut geweest. 

Niemand heeft echter een glazen bol en daarom dekken we ons toch in tegen onverwachte gebeurtenissen.

Levensverzekering en fiscaliteit

Zo’n levensverzekering is ook nuttig om vermogen te beleggen. Bij een klassieke belegging denken we meteen aan roerende voorheffing, beurstaks en sinds kort opnieuw de taks op effectenrekeningen. Om deze belastingen te vermijden is een verzekeringsstructuur een oplossing. Zodra u in zo’n systeem instapt zijn de hierboven besproken belastingen niet langer van toepassing. Vereist hiervoor is wel dat voor elk bedrag dat u overmaakt in een verzekeringspolis, 2% toekomt aan de Belgische staat. Dit is de zogenaamde ‘premietaks’. Dit is als het ware de toegangssleutel tot een interessanter fiscaal landschap.

Levensverzekering en nalatenschapsplanning

Aangezien het nu toch gaat over de fiscaliteit, denk ook al eens aan later, wanneer u er mogelijks niet meer bent. Om erfbelasting te besparen bestaat er een specifieke vorm van levensverzekering waarbij het bedrag in de polis belastingvrij toekomt aan een begunstigde van uw keuze na uw overlijden. U behoudt de absolute controle over het kapitaal tijdens uw leven. Deze methode biedt een antwoord op een vaak gehoorde wens: erfbelasting besparen maar toch controle behouden. Elke situatie is echter uniek en dus is deze methode maatwerk. We vertellen u er graag meer over tijdens een persoonlijk gesprek.