fbpx
/>

Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden voor “family offices”, entiteiten die zich bezighouden met het beheer van de financiële en niet-financiële activa van families die hun vermogen willen structureren. Als grote speler zijn we bij Pareto steeds meer begaan met de uitdagingen van een duurzame toekomst. Wij streven ernaar verantwoord te investeren, projecten te ondersteunen die een positieve invloed hebben op het milieu en de samenleving en ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen profiteren van de beschikbare middelen.

Bij Pareto begrijpen we hoe belangrijk het is om rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) bij onze beleggingsbeslissingen.

Wat de milieucriteria betreft, is duurzaamheid gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het beperken van de ecologische impact van beleggingen. We zijn ervan overtuigd dat we een cruciale rol spelen in het bevorderen van verantwoorde beleggingspraktijken die de overgang naar een milieuvriendelijkere economie stimuleren. Daarom richten we ons steeds meer op duurzame beleggingen, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, afvalbeheer, duurzame landbouw en op vele andere gebieden. Door deze overwegingen in onze beleggingsstrategieën te integreren, streven we ernaar om bij te dragen aan een meer verantwoorde toekomst.

Op sociaal vlak betekent duurzaamheid dat we rekening houden met de menselijke implicaties van elke investering. Dit omvat het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden binnen de bedrijven waarin we investeren, evenals het ondersteunen van initiatieven op het gebied van gelijke kansen en maatschappelijke ontwikkeling.

Wat de bestuurscriteria betreft, streven we er bij Pareto naar om bedrijven te ondersteunen die gezonde en transparante bestuurspraktijken hanteren. Door een hoge standaard op het gebied van corporate governance aan te moedigen, dragen we bij aan het creëren van waarde op lange termijn en het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met hun investeringen.

Kortom, de duurzaamheidsuitdagingen voor een “family office” zoals Pareto zijn talrijk, variërend van milieubehoud tot het bevorderen van ethische en transparante bedrijfspraktijken. Door de ESG-principes te integreren in onze beleggingsstrategieën kunnen we zowel rendement genereren als een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.