fbpx
/>

Wat deze twee soorten beleggingen gemeen hebben, is hun illiquiditeit. Dit is essentieel, want het betekent dat er een bepaalde duur aan dit type belegging moet worden gekoppeld als je er zeker van wilt zijn dat je geen slechte deal sluit en gedwongen wordt om snel te verkopen.

Algemeen is het aangeraden om een deel van je vermogen in liquide vorm aan te houden om uitgaven op korte termijn en eventuele “moeilijke tijden” te dekken. Als je een langere periode voor ogen hebt (vaak minstens 10 jaar), kan of zelfs moet onroerend goed deel uitmaken van je vermogen. Bij kunst is het vaak genuanceerder. Beleggers in kunst willen natuurlijk op de lange termijn een meerwaarde realiseren, maar het esthetische en culturele genot komen vaak op de eerste plaats bij de aankoop van een kunstwerk.

Wat onroerend goed betreft, is het, afgezien van de vermogenswinst op lange termijn, vooral het hefboomeffect dat je in staat stelt om je vermogen aanzienlijk te vermeerderen. Door te lenen kun je een bedrag investeren dat je niet zou kunnen investeren in een eenvoudige financiële investering. Met de huurinkomsten kun je de interesten terugbetalen, terwijl er een meerwaarde wordt gerealiseerd op het onroerend goed in zijn geheel. Bijvoorbeeld:

  • u investeert 100 in een financiële investering en behaalt een rendement van 40%.
    • op lange termijn hebt u 140, een winst van 40
  • u investeert 100 in vastgoed en sluit een lening af van 900 (een goed met een waarde van 1.000), uw huurinkomsten zullen de interesten dekken en een identiek rendement van 40% zal u na afloop een goed geven dat 1.400 waard is.
    • Na terugbetaling van 900 (het geleende bedrag) heb je 500 voor elke 100 geïnvesteerd, een winst van 400, d.w.z. 10 keer meer voor dezelfde investeringsperiode en hetzelfde rendement.

Tot slot, als we kijken naar het aspect van successieplanning, is kunst gemakkelijker over te dragen dan onroerend goed. In het geval van onroerend goed is het essentieel om zorgvuldig te plannen en gebruik te maken van de successieplanningstechnieken die bestaan in het land waar het onroerend goed zich bevindt. Kunst is eenvoudiger en de regels zullen over het algemeen afhangen van de woonplaats van de schenker en/of begiftigde. In België is de woonplaats van de schenker doorslaggevend en zolang de schenker nog drie (Brussel en Vlaanderen) of vijf (Wallonië) jaar leeft, is het mogelijk om een kunstcollectie gratis door te geven. Zorg er wel voor dat u bijhoudt hoe de werken werden verworven. De anti-witwas regels zijn de laatste jaren veel strenger geworden en het is niet altijd gemakkelijk om het geld van een kunstverkoop op de bank te krijgen.