fbpx
/>

Family Office: rol en verantwoordelijkheden

Over het algemeen worden families al begeleid door mensen die ze vertrouwen, zoals een notaris, een accountant, een bank of een makelaar. Het probleem is dat al deze mensen zelden of nooit met elkaar communiceren en slechts een klein deel van het vermogen van de familie kennen. Het doel van het Family Office is om al deze spelers te coördineren en een totaalbeeld te geven van de financiële situatie van de familie.

En dat is precies de rol die wij bij Pareto vervullen. Wij zijn de schakel tussen al deze mensen, coördineren alles en zorgen ervoor dat de oplossingen die worden geïmplementeerd voldoen aan een algemeen doel en niet aan een bijkomstig doel dat de situatie als geheel zou kunnen ondermijnen. We staan niet voor u, maar naast u, om een second opinion te geven, onafhankelijk van de vertrouwde mensen die u reeds om u heen heeft. Fiscale optimalisatie is een van de eerste adviesdomeinen waarvoor we worden ingeschakeld, aangezien elke Belgische burger verschillende soorten belastingen dient te betalen (inkomen, roerend, onroerend, divers, successie, etc.) en op de verschillende overheidsniveaus (lokaal, regionaal, federaal).

Wat doet een Family Office?

Concreet zijn de belangrijkste taken van een Family Office de volgende:

  • Een analyse van de personenbelasting om de inkomensstructuur van de klant te optimaliseren.
  • Een gepersonaliseerd pensioenplan opstellen en alle levensverzekeringspolissen analyseren met het oog op fiscale en financiële optimalisatie.
  • Een analyse van het roerend en onroerend vermogen van de klant om te bepalen hoe de fiscaliteit, het risicobeheer, de veiligheid en het rendement het best kunnen worden geoptimaliseerd.
  • Een analyse van de huidige nalatenschapssituatie van de klant en het opstellen van een persoonlijk successieplan.

Bovendien krijgt de klant de nodige ondersteuning om zijn actieplan en de voorgestelde oplossingen met succes uit te voeren, met respect voor het van kracht zijnde wettelijke kader (met inbegrip van vier dimensies: burgerlijk recht, fiscaliteit, sociale zekerheid en bestaanszekerheid, evenals de economische en financiële context).

Conclusie

De rol van het Family Office het ontwikkelen van strategieën voor het vermogen van de familie en verbindt het zich tot strikte vertrouwelijkheid. Het Family Office begeleidt en coördineert alle verschillende partijen die betrokken zijn bij de familie, zoals notarissen, advocaten en accountants, zodat families kunnen genieten van advies op maat, doeltreffend en aangepast aan hun familiesituatie.