fbpx
/>

In 2024 wordt de wereldwijde financiële sector gekenmerkt door rentetarieven die aan het begin van dit jaar nog steeds hoog zijn, volatiliteit op de aandelenmarkt en een gespannen geopolitieke context. In dit economische klimaat moeten beleggers weloverwogen strategieën volgen om hun kapitaal te beschermen en te laten groeien.

Een combinatie van actief en passief beheer van de portefeuille is volgens ons aangewezen.

Actief beheer is het beheer dat wordt uitgevoerd door een beheerder die de optimale waarderingen voor activaklassen, sectoren, geografische gebieden en beleggingsthema’s bepaalt. Hij selecteert activa op basis van koopkansen, bedrijfsanalyses, groeiverwachtingen, huidige en toekomstige winsten en stabiele, kwalitatieve onderliggende waarden.

Het doel van de beheerder is om met een goede selectie beter te presteren dan de markt.
In de praktijk is dit niet altijd het geval.
Daarom raden we aan om uw portefeuille aan te vullen met trackers (ETF). Passief beheer volgt een index en zal marktprestaties behalen.

Men mag niet vergeten dat spreiding en een langetermijnbenadering de fundamentele criteria blijven voor goed vermogensbeheer. Het is cruciaal om deze twee principes te volgen om het portefeuillerisico te beperken. In 2024 kunnen vastrentende obligaties en termijnrekeningen een zekere mate van stabiliteit bieden in een fluctuerend landschap. Ze kunnen een goed alternatief zijn voor conservatieve of voorzichtige beleggers. Naast obligaties en cash bieden aandelen, hoewel ze volatieler zijn, nog steeds interessantere mogelijkheden voor kritische beleggers.

Ze bieden een potentieel hoger rendement dan obligaties en cash over een periode van vijf jaar. Gezien de verwachting van lagere rentes in de toekomst en het feit dat sommige aandelen deze realiteit al weerspiegelen in hun koersen, moeten beleggers aandacht besteden aan groeisectoren en toekomstige winstgroei. Grote bedrijven (Large Cap) blijven historisch gezien de grootste bijdragers.

De extreem gespannen geopolitieke context, gekenmerkt door conflicten zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza, en de Amerikaanse verkiezingen zorgen voor nog meer onzekerheid op de financiële markten. Beleggers moeten de geopolitieke en politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en bereid zijn hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Geografische en sectorale spreiding kan helpen om de risico’s van politieke instabiliteit te beperken.

Hoewel de indexen flirten met hun all-time highs, is het belangrijk om waakzaam te blijven.  De stijging aan het einde van 2023 heeft al geanticipeerd op veel goed nieuws en laat weinig ruimte voor teleurstelling.  Bedrijfswinsten zullen de bepalende factor zijn voor waarderingen. Een marktcorrectie is altijd mogelijk, vooral tegen de achtergrond van een economische vertraging. Voorzichtigheid en geduld zijn geboden.

Kortom, beleggen in 2024 vereist een grondig inzicht in het wereldwijde financiële landschap en een benadering die is gebaseerd op de kwaliteit en waardering van een bedrijf. Door beleggingen te spreiden en vast te houden aan een langetermijnstrategie kunnen beleggers met succes navigeren door de uitdagingen en kansen van de markt.

Geoffroy de Pierpont