fbpx
/>

Wat is een Family Office ?

Een Family Office is een organisatie van meerdere personen met uiteenlopende profielen die advies en diensten verleent aan families om hun vermogensbelangen te behartigen. Het belangrijkste doel van een Family Office is dus om financiële continuïteit te garanderen en tegelijkertijd de harmonie binnen de familie te bewaren en niet alleen voor één generatie, maar ook voor elke volgende generatie.

Bij Pareto is ons doel als Family Office om een diepgaande analyse te bieden van de financiële en vermogenssituatie van de klant, gebaseerd op de 4 pijlers, zijnde het pensioen, het vermogen, de fiscaliteit van het inkomen en de nalatenschap. We fungeren als assistent die ervoor zorgt dat elke beslissing die wordt genomen, gebaseerd is op een algemene familie- en vermogensdoelstelling.

Missie en waarden

Een Family Office heeft een aantal verschillende taken, zoals het bijstaan van de familie bij het beheer van de financiële activa, de fiscaliteit, de financiering, het vastgoedbeheer en de successieplanning. Elk dossier moet individueel behandeld worden om het best mogelijke resultaat te bereiken. U moet weten dat achter Pareto geen bank staat of een financiële instelling. Deze onafhankelijkheid stelt ons in staat om onze klanten te begeleiden naar partners en oplossingen die wij voor u interessant achten.

De volgende waarden liggen aan de basis van een Family Office:

  • Respect voor de opdracht die hem is toevertrouwd in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • De familie in het middelpunt van de activiteiten plaatsen en ondersteuning op maat aanbieden.
  • De toekomstige generaties informeren over het beheer van het familievermogen en de verantwoordelijkheden en familiewaarden die ermee verbonden zijn.
  • Garanderen dat de door de familie verstrekte informatie altijd met absolute discretie zal worden behandeld.
  • Ervoor zorgen dat de missie transgenerationeel is, rekening houdend met de ethische, persoonlijke en duurzame aspecten die elke familie wenst te implementeren.

Bij Pareto bestaat onze missie erin onze klanten bij de hand te nemen en hen te begeleiden bij het optimaliseren van hun familiaal vermogen in overeenstemming met hun financiële en persoonlijke doelstellingen.

Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden bereikt, krijgt elke klant de ondersteuning die hij nodig heeft, in overeenstemming met het geldende juridische kader (bestaande uit vier dimensies, zijnde het burgerlijk recht, de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de economische en financiële context), om zijn actieplan en de voorgestelde oplossingen met succes uit te voeren.

Conclusie

Kortom, het Family Office is veel meer dan een simpele financiële structuur. Het is een vertrouwenspartner die zich inzet om het familievermogen te optimaliseren, maar vooral om het te behouden, de harmonie binnen de familie te bewaren en een stabiele financiële toekomst op lange termijn te garanderen voor de toekomstige generaties.