fbpx
/>

Een van de grootste uitdagingen voor het departement van de juridische en fiscale analyses is om up-to-date te blijven.

Verschillende overheidsniveaus hebben de bevoegdheid om nieuwe fiscale regels uit te vaardigen. Op internationaal niveau sluiten de staten bijvoorbeeld verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. De Belgische federale overheid is bevoegd voor de personenbelasting. De gewesten zijn op hun beurt bevoegd voor de successierechten en de registratierechten.

Daarnaast publiceren de verschillende federale en regionale belastingadministraties ook hun interpretaties van de verschillende fiscale wetten in circulaires en andere administratieve commentaren.

Daarenboven moeten de juristen de standpunten kennen van de verschillende auteurs die toonaangevend zijn op een bepaald rechtsgebied (de rechtsleer), evenals de meest recente standpunten van de hoven en rechtbanken (de rechtspraak).

Om op de hoogte te blijven van deze verschillende bronnen gebruikt de afdeling van de juridische en fiscale analyse van Pareto verschillende kanalen.

Allereerst heeft Pareto een bibliotheek in zijn kantoor die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe werken. Bij elke grote juridische hervorming (hervorming van het erfrecht, het goederenrecht, het huwelijksvermogensrecht), worden nieuwe referentieboeken aangekocht om die bibliotheek aan te vullen.

Naast die handboeken is Pareto geabonneerd op een reeks gezaghebbende juridische tijdschriften op het gebied van het vermogensrecht: De Fiscoloog, Tijdschrift Estate Planning, … Deze publicaties geven informatie over recente ontwikkelingen en helpen om up-to-date te blijven.

De juridische afdeling heeft ook toegang tot juridische databases van de belangrijkste uitgevers die actief zijn in de juridische sector. Deze databases werken met een zoekmachine, waardoor je snel informatie kunt vinden over een zeer specifiek onderwerp.

We hebben ook regelmatig contact met advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in bepaalde rechtsgebieden, zodat we onze meningen kunnen vergelijken en controleren, en zo ons advies kunnen verfijnen.

Maar wat Pareto bovenal in staat stelt om op de hoogte te blijven van de laatste juridische en fiscale ontwikkelingen bij het geven van advies, is de nieuwsgierigheid en de interesse in de materie van haar juristen, evenals het grote aantal zaken dat onze afdeling dient te behandelen. Als jurist gespecialiseerd in het vermogensrecht is het noodzakelijk dat men een zekere interesse heeft in de materie en zelf het initiatief neemt om zich regelmatig bij te scholen. Het feit dat we voortdurend nieuwe zaken behandelen, betekent dat ons hele team voortdurend streeft naar uitmuntendheid op het gebied van juridisch en fiscaal advies en expertise.

Thomas Roelands – manager van het departement van juridische en fiscale analyses