fbpx
/>

Nu de belastingdruk in België steeds zwaarder en restrictiever wordt, is het essentieel geworden om zichzelf te beschermen door gebruik te maken van de mechanismen die, paradoxaal genoeg, door de wetgever ter beschikking worden gesteld.

Als een staat met twee snelheden, staat België met één voet op het podium van landen waar inkomsten het zwaarst worden belast. We zijn misschien geneigd om te geloven dat ons land een paradijs is voor investeerders, maar de realiteit is veel genuanceerder dan het lijkt.

Wanneer je een eigendom koopt of gebruikt, krijg je te maken met een groot aantal belastingen die niet meer en niet minder zijn dan verliezen voor zij die ze betalen (bijvoorbeeld registratierechten, btw, onroerende voorheffing en meerwaardebelasting op onroerend goed dat te “snel” wordt verkocht).

De belegger die voor de financiële markten kiest, zal merken dat, samen met de roerende voorheffing, de belasting op beurstransacties die worden afgetrokken wanneer de portefeuille wordt omgewisseld, de meerwaarden op de obligaties die worden ingehouden via de Reynders-belasting en de belasting op effectenrekeningen, de belasting op zijn beleggingen opnieuw zijn rendement zal aantasten en zijn inspanningen zal verzwakken.

En laten we niet vergeten dat leven onvermijdelijk consumeren betekent, en consumeren is duur vanwege twee mechanismen: btw enerzijds en inflatie anderzijds. Helaas is het dit idee van inflatie dat ons uiteindelijk dwingt om ons spaargeld te investeren in een poging dit te bestrijden. Niets doen zou hetzelfde zijn als ermee instemmen om jaar na jaar geld te verliezen, terwijl je ervan overtuigd blijft dat er niets mee kan gebeuren omdat het geld in een depositoboekje staat. Weer een utopie.

Gelukkig zijn er een aantal oplossingen om het sombere beeld dat we net schetsten te verzachten. Enerzijds om de belastingdruk op beroepsinkomsten te verlagen; anderzijds om de belastingdruk op vermogen te verlagen. Maar omdat elke oplossing zijn eigen voor- en nadelen heeft, is het belangrijk om ze allemaal in overweging te nemen voordat je voor de ene of de andere oplossing kiest.

Family Offices zijn juist opgericht om een uitgebreid overzicht te bieden en de nuances van elk van deze oplossingen te begrijpen. Als financieel en fiscaal adviesbureau verenigt een Family Office in zijn expertisecentrum de eigenschappen die nodig zijn voor een globale visie op een vermogenssituatie. Het inventariseert de problemen die moeten worden aangepakt en stelt samen met zijn klanten een actieplan op om ze op te lossen. De grootste troef is zijn 360° kijk op alle aspecten van vermogensbeheer (fiscale, juridische, familiale, burgerlijke en erfeniskwesties). Zonder andere spelers zoals notarissen, accountants of bankiers te vervangen, stelt hij cliënten in staat om verbanden te leggen tussen deze verschillende spelers, standpunten te vergelijken en in hun eigen belang te handelen.

Een metafoor zou een Family Office kunnen omschrijven als een vermogensarts die een diagnose stelt van de problemen van een klant en hem helpt om de juiste behandeling te vinden.