fbpx
/>

De diensten van een Family Office

Het volledige aanbod van diensten dat een Family Office zou kunnen leveren, omvat het volgende:

1.Het financiële plan

Het financiële plan omtrent beleggingen en vermogensbeheer met het oog op vermogensbehoud en -aangroei. Zowel het roerend als het onroerend vermogen van de familie wordt grondig geanalyseerd, wat resulteert in concrete investeringsadviezen op beide vlakken. Het Family Office kan ook investeringen voorstellen in verschillende strategische activa om een voortdurende groei op lange termijn te garanderen. Bij Pareto beoordelen we de algehele financiële situatie van het vermogen, bieden we praktische hulp bij het beheren van een investeringsportefeuille om het vermogen van de familie te vergroten en evalueren we periodiek de prestaties van elke investering.

2.Het actieplan

Het actieplan is van cruciaal belang omdat het rekening houdt met de vermogenssituatie van de klant en vooral met zijn doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Successieplanning is vaak een belangrijk onderwerp en hier zal het Family Office een sleutelrol spelen bij het opleiden en trainen van de volgende generatie in het beheer van het familievermogen, het aanleren van financiële vaardigheden en de algemene ondernemingscultuur. En niet te vergeten, het toepassen van de gepaste strategie in de successieplanning om te zorgen voor een effectieve overgang van het vermogen naar de volgende generatie.

3. Het management

Het management is een essentieel punt, aangezien het Family Office vaak moet optreden als bemiddelaar in familierelaties. Pareto komt dan tussenbeide om de cohesie tussen de verschillende belanghebbenden van de familie te waarborgen. Een van de belangrijkste diensten van het Family Office is vermogensplanning, om families te helpen niet alleen hun vermogen maar ook de onderliggende familiewaarden over te dragen aan toekomstige generaties. Dit is in de loop der jaren het uithangbord van Pareto geworden.

4. Advies

Advies is essentieel gebleken om families te helpen hun familievermogen te beschermen tegen risico’s die zich kunnen voordoen, maar ook om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. Fiscaal en juridisch advies is een belangrijke functie binnen het Family Office, waarvoor experts op dit gebied nodig zijn.

4. De duurzaamheid

De duurzaamheid van investeringen en oplossingen. Ethische waarden zoals transparantie en duurzaam beleggen worden steeds belangrijker in de wereld van vandaag. Pareto heeft zich gepositioneerd als een baanbrekende Family Office, met als doel klanten een scala aan oplossingen te bieden die deze duurzame en ethische benadering garanderen.

Conclusie

Al deze diensten maken deel uit van de ondersteuning die klanten genieten tijdens hun traject bij het Family Office, dat zich positioneert als de partner bij uitstek voor de optimalisatie en bescherming van familievermogens.

Bij Pareto is de menselijke dimensie essentieel. Dit vormt de basis van onze dienstverlening, wat betekent dat we onze klanten begeleiden naar de beste oplossingen voor hen, op basis van hun doelstellingen en verwachtingen. Ons ultieme doel is het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten door de rol van financiële partner/tussenpersoon op ons te nemen.